Müügidokumentide staatused

Koostamisel - Müügidokument on salvestatud. Laos veel koguseid ning käivet liigutatud ei ole.

Kinnitatud - Müügidokument on kinnitatud ning muuta ei saa enam ladu, tootekoguseid ning lisada uusi ridu. Erandina saab ainult müügitellimustel ja -pakkumistel ka pärast kinnitamist muuta kõike.

Saatmata - Kuvatakse kõik müügiarved, mida pole e-postiga välja saadetud.

Saadetud - Kuvatakse kõik müügiarved, mis on e-postiga välja saadetud.

Maksmata - Kuvatakse kõik tasumata müügiarved, sh ka need, mille tähtaeg ei ole veel ületatud.

Makstud - Kuvatakse kõik tasutud müügiarved.

Maksmata ja üle tähtaja - Kuvatakse kõik tasumata müügiarved, mille tähtaeg on ületatud.

Väljastamata - Kuvatakse kõik müügiarved, mille kohta pakkelehte ei ole välja trükitud.

Väljastatud - Kuvatakse kõik müügiarved, mille kohta on pakkeleht välja trükitud.

Krediteerimata - Kuvatakse kõik krediteerimata müügiarved.

Krediteeritud - Kuvatakse kõik krediteeritud müügiarved.

Saatelehed/ettemaksuarved:

Arveks tegemata - Kuvatakse kõik saatelehed ja ettemaksuarved, mis on arveks tegemata.

Arveks tehtud - Kuvatakse kõik saatelehed ja ettemaksuarved, mis on arveks tehtud.