Netohinnapõhine arvutus

Erinevates programmides on kasutusel erinevad arvutuse algoritmid. Antud juhul arvutatakse toodete summa kasutades alghinda ja tehes allahindluse netohinnast. Saadud uus netohind korrutatakse läbi kogusega ja saadud summa ümardatakse kahe kohani pärast koma. Saadud netosummad liidetakse ja neile lisatakse KM, mis ümardatakse ka kahe kohani.