Kreeditarve

Kasutatakse kauba tagastuse puhul.

Kreeditarve saab luua uue dokumendina. Kuid saab ka ära siduda originaalarvega - selleks avada arve lao poolelt, klikata "Veel" nuppu ning sealt edasi "koosta kreeditarve". Dokumendi kinnitamisel on arvete nimekirjas näha mõlema dokumendi juures seos.

Kassast tagastust tehes ja arve numbri sisestades tekib seos automaatselt.

Kreeditarve liigutab kauba lattu tagasi ja tekib negatiivne maksekohustus! St, et kui on tehtud ainult Saateleht või ainult Arve, siis nendele dokumentidele kreeditarvet teha ei tohiks. Kui aga on tehtud Saateleht ja sellele peale Arve, siis on korrektne teha ka kreeditarve, sest ladu ja käivet mõlemat saab liigutada.