Ettemaksuarve

Võimaldab suuremate tellimuste puhul kliendilt mitmes osas ettemaksu küsida. Ettemaksuarve ei tekita müügi- ega laokäivet, vaid sellest tuleb edasi teha Saateleht (ning sellest omakorda Arve) või siis kohe Arve-saateleht.

Et Arve-saateleht kuvaks tasumist vajavad summad õigesti, tuleb laekumine siduda Ettemaksuarvega enne Arve-saatelehe koostamist. Hiljem tasutud summasid Arve-saatelehel ei kuvata, mistõttu parandada saab seda vaid Arve-saatelehe kustutamisega ning uue dokumendi koostamisega.

Pärast laekumise lisamist saab "Veel" nupu alt teise osamakse jaoks valida "koosta II osamakse arvele".