Arvelduskäskudest arvete koostamine

"Müük" -> "Arvelduskäsud" all kasuta filtrit:

Üldjuhul tuleks arvelduskäsud sorteerida järgmiste tunnuste alusel:

1)ainult aktiivsed arvelduskäsud, millele on arve tegemata

2)sama arveldusperiood

3)sama arveldus(tunnus)- perioodi alguses või perioodi lõpus või näitude põhjal. Näit.:

Märgi linnukesega ära, millistest soovid arve koostada.

Kõikide määramiseks tee linnuke tabeli päise kastikeses!

Järgmiseks kliki nupul „Koosta arved“.

Soovi korral punasel „Tühista“ nupul veel katkestada.

Jätkamiseks kliki nupul „Jah“.

Selle tulemusena ilmub ekraani ülaossa info:

See tuleb teate järel olevast ristist sulgda enne arvete alt otsimist.

Salvestatud arved leiab "Müük" -> "Arved" alt.

Enne väljastamist tuleb arve numbri saamiseks kinnitada

Arve kuupäev on dokumendil õiguste korral muudetav. Vaikimisi on selleks alati arve genereerimise kuupäev.

Kreeditarvetele on võimalik määraa Seaded-> Üldseadistused alt parameeter

„Kui arvelduskäsu arvele teha kreedit, saab samaks perioodiks arve uuesti koostada“

Arvelduskäskude all on lõpetatud arvelduskäsud märgitud kellaga, teised hüüumärgiga: