Arvelduskäsk

Arvelduskäsk võimaldab hallata igakuiselt väljasaadetavaid arveid. Sisuliselt saab määrata, mis perioodi jooksul ja millise teenuse eest kliendile arveid väljastada tuleb. Seejärel saab valida kõik aktiivsed arvelduskäsud ning ühekorraga neile arved koostada.

Arvelduskäsud tuleb aktiveerida kasutajagrupi all. Seejärel ilmub valik nähtavale "Müük" -> "Arvelduskäsud" all.