Laohinna kujunemine

"Ladu" -> "Ladu" all avades tootekaardi on näha ostu- ja laohinda.

Näiteks:

Ostu- ja laohinda tootekaardil ise sisestada ja muuta ei saa. Uut toodet käsitsi luues või ilma kogusteta ja laohindadeta tooteid importides on nii ostu- kui ka laohind 0 - need hinnad tekivad kas arvelevõtu akti või laokäivet tekitava laodokumendi kinnitamisel.

Arvelevõtmise tulemusena jäävad ostu- ja laohinnad võrdseks.

Alles laokäivet tekitava ostudokumendi sisestamise järel, kui lisatakse ka lisanduvad kulud, tekib ostu- ja laohinnas vahe sisse. Nimelt arvestab laohind ostuhinnale juurde lisanduvad kulud ühe toote kohta:

Kuna Erplys on kasutusel FIFO meetod, siis peetakse arvestust sisse tulnud ja välja läinud toodete järjestuse üle. Tootekaardil aga kuvatakse ostu- ja laohinna keskmist.

Ostuhind näitab ära kauba soetamise keskmise hinna.

Laohind näitab ära kauba soetamise hinna koos lisakuludega (nt transport).

Nt kui osta sisse toode "Pastakas" 5 tk hinnaga 1€ ja seejärel 5 tk hinnaga 3€, siis tootekaardil kuvatakse keskmiseks ostuhinnaks 2€. Kui nüüd vahepeal 3tk maha müüa, siis toote keskmiseks ostuhinnaks jääb 2,25€, sest odavamad on eest ära müüdud ja kallimad on veel laos ootel. Lõpuks kui kõik 1€-ga soetatud Pastakad on maha müüdud, jääb toote ostuhinnaks 3€.