Inventuuri lõpetamine

Inventuuri lõpus on võimalik valida, mida teha nende kogustega, mida inventuuri käigus ei loetud - inventuurilehel on selleks kõige all kaks nuppu: "Sisesta ülejäänud toodetele laokogused" või "Sisesta ülejäänud toodetele koguseks 0" - esimese puhul märgitakse lugemata toodetele laokogused, teise puhul aga 0.

Inventuuri lõpus tuleb inventuur kinnitada. Vastavalt loetud kogustele koostab Erply kas mahakandmise või arvelevõtmise akti, või mõlemad. Ka need tuleb lahti võtta ja ära kinnitada, siis on inventuur lõpetatud!