Inventuur

Kui tooteid ei ole palju, siis on võimalik teha inventuuri ka käsitsi. Selleks avada "Ladu" -> "Inventuurid" ning alustada uut inventuuri. Ainus muudetav lahter on "loetud", kuhu tulebki loetud kogused märkida. Vastavalt tehtud muudatustele kuvatakse kohe ka vahe loetud koguse ja Erply arvestuse vahel. Kui inventuur on loetud, siis selle kinnitamisel tekitab Erply vastavalt loetud kogustele arvelevõtmise ja/või mahakandmise akti, mis tuleb ka omakorda kinnitada, et inventuur oleks lõpule viidud.

Tuleb arvesse võtta, et:

1) arvelevõtu akti koostajal on alati vaba valik ükskõik milline laohindadest üle kirjutada,

2) mahakandmise täpsed laohinnad selguvad alati alles kinnitamise hetkel (kui on teada, millisest partiist süsteem kaubad maha kannab).

Seega inventuuriaktil kuvatav "vahe laohinnas" saab olla ainult umbkaudne, informatiivne suurus ning raamatupidamisse tuleks kanda mahakandmise ja arvelevõtu akti summad, mitte see, mida inventuur näitab.