Laokogus

Impordimooduli eelvaates nimetusega Inventory Registration Quantity.


Kasutatakse laokoguste importimisel alati koos Inventory Registration Price´iga. Kui laohind jätta määramata, võetakse laokogused arvele 0-hinnaga.

Impordi käigus tekivad aktid "Ladu" -> "Arvelevõtmise aktid" alla, kus saab vajadusel veel tagantjärgi muuta hinda, kuid Laokogust ja Ladu muuta ei saa.