Impordi eelvaade

Kuvatakse imporditava faili esimest 20 rida, kus tuleb määrata igale veerule vastav päis.

Päiste määramisel aitavad eestikeelsed selgitused:

Tavatoote väljad

Maatrikstoote väljad

Eelvaates saab määrata, kas tooted tuvastatakse Tootekoodi, EANi või Nimetuse järgi Kuna impordimoodul on inglisekeelne, siis jah/ei väärtused tuleb impordifaili määrata ka inglisekeelselt yes/no.

Kui päised on määratud, klikka "Test the import by importing 10 rows" - imporditakse esimesed 10 rida ja antakse võimalus üle kontrollida, kas info läks tootekaardile nii nagu oli vaja. Kui kõik klapib, siis klikata "Import" ja ka kõik ülejäänud read imporditakse.

Impordimoodul on võimeline ise osaliselt päiseid tuvastama, seega on oluline enne importi üle vaadata, kas impordimooduli määratud päised vastavad sellele, kuidas tarvis on.

Impordi lõpus väljastatakse raport, kust on võimalik üle kontrollida, millised read lisati, uuendati või kas leidus ka ridu, mis mingil põhjusel vahele jäeti.

Kui imporditakse ka laokoguseid, siis impordi käigus tekivad "Ladu" alla Arvelevõtmise aktid. Vajadusel saab seal korrigeerida hinda või siis impordi ebaõnnestumise korral akti kustutada. Kui akt kustutada, siis sellega arvele võetud kogused lähevad laost maha, justkui poleks neid arvele võetudki.

Kui importida negatiivseid koguseid, siis ka need kantakse Arvelevõtmise aktile, kuigi laoliikumine toimub vastupidises suunas (koguse ees on miinus ja toode kantakse laost maha).