Klientide import

Erplys hoitakse ja imporditakse kliente ja hankijaid eraldi.

Üldjuhul on kliente palju ja nende käsitsi kirjeldamine väga mahukas tegevus, mistõttu pakub Erply klientide importimise võimalust csv failist.

"Kliendid" -> "Impordi kliendid TXT-failist" alt leiab ülevaate imporditavatest veergudest:

Klikkides väljal „Impordi“ saab valida klientide ja hankijate vahel. Veeru järel oleval noolel klikkides saab väljade valiku.

NB! Arvesta, et klientide /hankijate impordil puudub uuendamise võimalus. Topelt tehes jäävad ka kirjed topelt. Klientide sisselugemise jaoks tehke kõigepealt vastavate veergudega tabel MS Office Excelis või Open Offices, kasutades vaid üht lehte ehk sheeti.


Impordifail võiks Excelis välja näha selline:

"File" -> "Save AS" -> "Save as type" peab olema "Unicode Text". Programm küsib üle:

Vasta OK. Programm küsib:

Vasta Yes.

Tekib uus fail UTF kodeeringus.

Faili lahti võtma ei pea, saab kohe üles laadida ning importimist alustada.

Uut faili salvestades võidakse täpsustavalt veel üle küsida märgistik ning väljade eraldaja:

Märgistik tuleb määrata "Unicode" ning väljade eraldajaks "Tab".

Kliki "Sobib".

Kliki nupul "Sobib".

Fail on nüüd importimiseks sobival kujul.

Edasi tuleks fail üles laadida klientide impordivormile ning määrata ära millises veerus milline info asub, st kui failis on veerus A Firma nimi, siis tuleks impordivormil ära märkida, et veerus A asub "Firma nimi". Imporditakse ainult need veerud, mis on impordivormil ära kirjeldatud. St, et kui failis on veerus B näiteks reg kood, aga impordivormil seda veergu ära ei kirjelda, siis seda infot ka ei impordita.

Hankijate ja klientide import tehakse eraldi, st info hankijate ja klientide kohta peab olema eraldi tabelites.

Samu kliente või hankijaid saab importida ainult ühe korra - Erplys puudub võimalus klientide infot läbi impordi uuendada. Korduval sama tabeli sisselugemisel tekivad topeltkliendid.