Kalender

Tegemist on lisamooduliga, mille saame soovi korral aktiveerida. Kalender üldjuhul aktiveeritakse koos Töökäskude mooduliga.

Kalendrimoodul koosneb kahest osast, Kalender ja tegevused:

Kalendri vaade

Kalender on olemuselt sarnane Google calendar´ile. Eesmärgiks on võimaldada töötajatel paremini hallata ja organiseerida oma tööle tehtavat aega, vältida segadusi ning vaadata, millised tööd on pooleli, tulemas ja tehtud. On näha päeva plaan. Võimalik vaadata konkreetse ressursi (isik või asukoht) nädala plaani. Ressursid alt näeb kõikide olemasolevate kohtade päevaplaani.

Sündmusi saab juurde lisada vajutades kalendris sobivale ajale ja lohistades ajaliselt vajalik pikkus. Tegevust saab lisada ka alt menüüst vajutades sinisele nupule “pluss”.

Ressursid

Ressursse saab määrata "Seaded" -> "Üldseaded" -> "Ressursid" alt. Ressursid on tavaliselt broneerimist vajavad seadmed, töökohad jms. Ressursside lisamiseks vajutada F3 või sinine “pluss” märk, täita ära nimetus vajalikes keeltes. Ressursside paiknemist saab muuta, vajutades ülesse ja alla linnukest nende nimekirjas. Kustutamine käib ressursi nime taga oleva ristikesega.

Kasutajad, kellele on antud vastavad õigused, näevad enda ja teiste kalendrit tabelis. Vaikimisi on lisatud ka kasutajagruppid ja kasutajad.

Töökäskude grupid

Töökäskude gruppide seadistamisega on võimalik määrata igale kalendri sündmusele tegevus. See hõlbustab kalendri jälgimist. Võimalik on muuta järjekorda, lisada uusi ning kustutada soovituid.

Nupud

  1. Peidab vasaku “klientide” menüü
  2. F3 lisab uue sündmuse
  3. Kustutab valitud sündmuse