Seadistus

Laod/kauplused on ERPLYs koht, kus ladustatakse kaupa. Kaupa saab laod/kauplustes arvele võtta, müüa ning nende vahel liigutada.

1. samm: Valige JAEKETT menüü. Vajutage ‘+’ ikooni 'Laod/kauplused' rippmenüüs.

2. samm: Nüüd võib sisestada laole/kauplusele nime ja aadressi. Addresside nimistu tuleneb 'Minu ettevõtte info' aadressidest.

3. samm: Järgmiseks vajutage “Salvesta” ikooni, mis asub paremal üleval nurgas.