Koguselise hinnakirja kasutamine

Et hinnakiri rakenduks automaatselt, tuleb see ära siduda kas lao, kliendigrupi või kliendiga.

vt. kuidas hinnakirja siduda

Kui hinnakiri on seotud laoga, siis kassas müües rakendub see tooteid valides automaatselt:

Kui hinnakiri on seotud kliendi või kliendigrupiga, siis tuleb hinnakirja rakendumiseks valida klient.