Hinnakirja import

Eelnevalt tuleb hinnakiri ära kirjeldada "Jaekett" -> "Hinnakirjad" alt. St, et hinnakirjale peab olema antud vähemalt nimetus, kuid soovitatavalt ka märge aktiivsuse kohta (linnuke "aktiivne") ning alguskuupäev - vastasel juhul hinnakiri ei rakendu. Lõpukuupäeva määrama ei pea, kui tegemist ei ole tähtajalise hinnakirjaga.

Ühe impordiga saab korraga importida hindu kuni 50 hinnakirja.

Hinnakirja saab importida ainult netohinda ning tavatooteid. Komplekttooteid ning komplekteeritavaid tooteid importida ei saa, need tuleb hinnakirja lisada käsitsi

Hinnakirja impordiks piisab, kui Exceli tabelisse kirjeldate ära tootekoodi (või EANi) ja hinnakirja määratava neto müügihinna. Kui tegemist on juba olemasolevate toodetega, siis koodi (või EANi) järgi leitakse toode tootekataloogist üles.

Kui tegemist on uute toodetega, siis tuleks faili lisada veel ka muu tooteinfo. Selleks on hea kasutada näidisfaili - faili saate oma soovi järgi täiendada (nt lisada hinnakirja hinnad) ning üleliigseid veerge kustutada.

Importida saab Import Products (beta) abil, kus tuleb eelvaates valida hinnakirja hinnale rippmenüüst vaste "Price (hinnakirja nimetus)", mille leiab sektorist "Pricelist".

Kuigi importida saab ka .xls formaadis, siis jälgida tuleks, et failis ei oleks valemeid! Kui mõni lahter on välja arvutatud valemiga, siis tuleks fail salvestada .csv formaadis, selleks et imporditaks ainult väärtused ja mitte valemid.

Kui hinnakiri on loodud ja ära kirjeldatud, siis selle automaatseks rakenduseks tuleks hinnakiri ära siduda.