Komisjonitasu

Erplys on võimalus pidada töötajate komisjonitasu arvestust.


Komisjonitasu määramiseks tuleb "Seaded" -> "Üldseadistused" all määrata reegel:

Seadistuse "Töötajatele on määratud komisjonitasu protsendid" puhul on "Seaded" -> "Töötajad" all järgmised parameetrid:

Nii saab igale töötajale määrata erineva komisjonitasuprotsendi.

Vaikimisi arvestatakse komisjonitasu %-na ja väärtus on 0.

Seadistuse "Tootekaardil on määratud komisjonitasu summa, mida selle toote müügi pealt saab" puhul on tootekaardil järgmine seadistusvõimalus:

Komisjonitasu arvestatakse arve koostaja järgi. Kui aga "Seaded" -> "Üldseadistused" all on määratud:

siis saab iga rea komisjonitasu määrata erinevale teenindajale.

Näiteks nii:


vt ka komisjonitasu aruanne