Tekstiväljadele on võimalik nimistust valida järgmiseid andmeid (Insert data field), mis võtavad igale dokumendile alati vastavalt olemasolevale andmestikule õige informatsiooni: