Vasakul menüüs olev nupp "Text" võimaldab lisada tekstivälja. Loodud tekstiväljale saate sisestada teksti kas ise või haarata andmed aluseks olevast dokumendist. Selleks vajutage „Insert Data field“

ning valige nimistust sobiv andmeväli.

Ülevaate kõigist võimalikest andmetest, mida süsteemisiseselt dokumentidele lisada leiate järgmiselt lehelt.

Soovitud välja saab aktiivseks muuta sellel klikates. Seejärel on võimalik muuta tekstivälja asukohta lehel ning selle suurust hiirega seda liigutades või venitades. Lisaks on võimalus tekstivälja suurust ning asukohta Actual Reports keskkonna lehe paremas servas asuvate väljade „Position“ ning „Dimensions“ abil.

Sisestatud teksti ning tekstivälja on võimalik kujundada lehe ülaosas olevate nuppude abil.

Saate muuta kirjastiili, kirja suurust. On võimalus muuta kiri paksemaks või kaldkirjaks. Samuti seda kas alla joonida või läbi joonida. Võimalik on muuta teksti värvi ning samuti tekstikasti taustavärvi. Seda kas pakutud värvides või RGB koodi järgi. Võimalik on lisada tekstikastidele ääriseid ning seadistada ääriste jämedust ning värvi. Lisaks saate neist nuppudest seadistada ka seda, kus tekstikastisiseselt tekst peaks asuma.

Vajutades parema hiireklahviga konkreetse tekstikasti peal avanevad veel mõned lisavõimalused: