Vajutades vasakul menüüs nupul "Table" saate lisada dokumendimallile tabeleid. Iseenesest on need samuti tekstiväljad, kuhu saate lisada nii vabateksti kui ka valemeid, kuid juba eelnevalt tabeli vormi kohandatud. Valemite ning teksti lisamine ja nende kohandamine käib sarnaselt tekstivälja peatükis kirjeldatule.

Vaikimisi pakutakse Teile tabelit kahe veeru ja kahe reaga. Neid saate soovi korral lisada või kustutada klikates tabelile parema hiirenupuga. Lisaks tavapärastele eelmises punktis kirjeldatud valikutele on tabeli puhul lisaks järgmised võimalused: