Abistavad valemid kohandatud väljatrükis

Siit leiab mõningad enamküsitud abistavad valemid


Läbivad suurtähed

Kuvamaks andmevälja läbivate suurtähtedega, tuleks kasutada järgmist valemit:

{% uppercase({dataFieldName}) %}

Läbivad väiketähed

Kuvamaks andmevälja läbivate väiketähtedega, tuleks kasutada järgmist valemit:

{% lowercase({dataFieldName}) %}

Summa

Summa arvutamiseks tabeli veerus:

{% sum({line_items::amount}) %}

Keskmine

Tabeli veerus olevate summade keskmise arvutamine:

{% avg({line_items::amount}) %}

Siit leiab veel abistavaid juhiseid