Lisaks eelmainitule on Actual Reports keskkonnas võimalik dokumendimallile lisada ka jooni. Nii vertikaalseid kui horisontaalseid .

Pikemate dokumentide tarbeks on võimalik lisada leheküljenumbrite väli menüü valikust "Page number" .

Pakkelehtede jaoks võib väga kasulikuks osutuda võimalus lisada dokumendile erinevaid sümboleid (hoiatusi ning märke). Saate seda teha menüü nupu alt "Symbol" . Sisestades sümboli välja, pakutakse Teile suurt valikut erinevatest teadaannetest (Notices) ja märkidest (Signs), mille vahel saate valida. Valik "Notices" pakub järgnevaid sümboleid, mille vahel valida:

Valik "Signs" pakub järgnevaid sümboleid, mille vahel valida: