Kohandatud väljatrükk (uus versioon)

Uuem Actual Reports versioon on oluliselt edasi arendatud võimaldades suuremal määral kohandada enda loodud dokumendimalle.

Järgnevalt toome välja detailsema info nende võimaluste kohta eraldi sektsioonides: