Seejärel vali linnukesega märgistades vasakult Tabelite alt, millistele tabelitele ehk andmetele antud aruanne toetub. Siin tuleb lihtsalt loogiliselt mõelda. Näit. ei saa toote koode aruandesse kui müügidokumendi ridu mitte valida:

Vastavalt ilmuvad väljade valikud. Järgmiseks tuleb avanevast loetelust määrata linnukestega, mida ja millises järjestuseks kuvada, grupeerida ning järjestada. Kitsenduste ja tingimuste alt valitakse aga, mida aruande koostamisel arvesse võetakse. Kitsenduste etteandmine on absoluutselt vajalik, et üldse aruannet saada. Tuleks arvestada, et aruandegeneraatori maksimaalne kuvatav ridade arv on 10 000. Kui kuvatavaid ridu on rohkem, hoiatab programm Süsteemsete hooldustööde osas ja tulemit ei anta. Kitsenduste all on kas valik:

Või valik:

Tähendused: = on võrdne; <> on väiksem kui ja suurem kui; > on suurem kui; >= on suurem ja võrdne kui; <= on väiksem ja võrdne kui;