Esimeste valikute korral ilmub üks täiendav lahter määranguks

Viimase „on vahemikus“ korral ilmub 2 lahtrit määranguteks:

Antud Müügiaruande jaoks valin kuvatavaks tabeli “Toode” alt näit. Tootekoodi ja EAN koodi:

Müügidokumendi valiku alt annan kitsendused dokumendi liigi osas, näit.

Ctrl klahvi all hoides ja hiirega samal ajal klikkides saab just soovitud dokumendiliigid valikusse määrata.