Kui vastavad muudatused on tehtud ja aruanne salvestatud, siis antud aruande leiab järgmisel korral Aruanded-> Aruandegeneraator alt:

Vastavate õiguste korral Aruandegeneraatori muutmiseks saab pliiatsitähisega nupu abil minna aruannet muutma ja kustutamise õiguse korral rea lõpus oleva risti abil aruande kustutada. Päise lahtris kuidas grupeerida määratlust muutes (vaikimisi alati näita ka alamridu) saab hoopis teistsuguse aruande:

Kui aruandesse valida erinevad omavahel mittesobivad tabelid, saate aruannet võttes veateate: Aruannet ei saa kuvada, valitud tabelid ei ole kokkuliidetavad. Sel juhul tuleb aruandest tabelite valikuid eemaldada, muud võimalust pole. Aruandegeneraatoril on teatud piiratud võimalused ja kõiki väljundeid sellega teha pole võimalik. Kõik aruandegeneraatori aruanded saab eksportida Excelisse, klikkides selleks nupul „Ekspordi Excelisse“ Kui aruande päises valida:

Ja aruande all valida “Ekspordi Excelisse”, tuleb see tabel ilma päiseta.