Tarnetõrke aruanne

Tarnetõrke aruanne on laomehele abiks tellimuste komplekteerimisel, andes infot tellimuste kohta, mille täitmiseks ei ole piisavalt laoseisu.

Tarnetõrke aruanne näitab aktiivseid tellimusi, mille täitmiseks ei ole piisavalt laoseisu.


Näiteks, kui on tegemist kinnitatud müügitellimusega, kus on punasega näha need read, mille laoseisu tellimuse täitmiseks ei jätku:

Võttes "Müük" -> "Korjeleht ja tarnetõrke aruanne" alt "Tarnetõrke aruanne", on tellimus seal kuvatud selliselt:

Kui aga võtta "Müük" -> "Korjeleht ja tarnetõrke aruanne" alt "Korjeleht", on tellimus seal kuvatud selliselt:

Tarnetõrke aruanne annab ülevaate toodetest, mis ei lase antud tellimust komplekteerida.


vt ka Korjeleht