Korjeleht

Korjeleht on laomehele abiks tellimuste komplekteerimisel. Tegemist on aruandega, mis näitab tellimusi, mille täitmiseks on piisavalt laoseisu.


"Müük" -> "Korjeleht + tarnetõrke aruanne" alt on võimalik näha tellimusi, mida saab olemasoleva laovaruga täita. Olenevalt üldseadetes märgitust, kuvatakse korjelehe all tellimusi, mida on võimalik täita kas osaliselt või tervikuna. Selleks on "Seaded" -> "Üldseadistused" all parameeter "Korjeleht ja tarnetõrke aruanne lubavad tellimusi osaliselt täita" - kui parameeter aktiveerida, siis korjelehel kuvatakse tellimuse ridu, mida saab täita. Kui parameeter ei ole aktiveeritud, kuvatakse korjelehel vaid need tellimused, mida saab tervikuna täita.


vt ka Tarnetõrke aruanne